Nemotorová doprava

Veřejné projednání zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů

Městská část Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy, který je aktuálně před dokončením. 27. srpna 2015 proběhlo veřejné projednání kde jsme podali různé podněty. Generel vypadá velmi zajímavě a ambiciozně, bohužel je v cestě jeho realizace řada zásadních problémů, např. zlepšení velmi frekventované, ale úzké stezky pro chodce a cyklisty, která vede mezi Vltavou a Povltavskou ulicí, asi nepůjde realizovat kvůli stavební uzávěře…
No tuto akci bude navazovat podobné projednání pro jednotlivé části Prahy 8.