Povodně 2013

Povodně v roce 2013 (29. května do 5. června)

Na začátku června 2013 zasáhly Česko ničivé povodně, které si vyžádaly deset obětí a napáchaly škody za miliardy korun. V pondělí večer (3. června) se na hlavní město začala valit vlna z Vltavské kaskády a Vltava kulminovala v úterý ráno poté, co se průtok vody zvedl téměř na dvě třetiny stavu z povodní roku 2002. Tehdy Prahou protékalo v nejhorší chvíli 5160 krychlových metrů vody za sekundu.

Povodeň probíhala ve třech navazujících vlnách: první od 29. května do 5. června po několikadenním dešti především v oblasti Středočeské pahorkatiny, ale i na severozápadě a severovýchodě Čech, druhá a zdaleka ne tak intenzivní přišla v důsledku intenzivních lokálních dešťů do nasycených jihočeských povodí od 10. června do 12. června a třetí, nejslabší vlna od 24. června do 27. června 2013 v oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Českomoravské vrchoviny. Na mnoha místech dosáhly potoky a řeky úroveň 20 až 50leté povodně, nikterak výjimečně i stoleté. Zasaženo bylo celkem 970 obcí na celém území ČR včetně několika velkých měst jako jsou například Ústí nad Labem, Děčín, Praha, Plzeň a České Budějovice; vláda ČR také v neděli 2. 6. 2013 vyhlásila „Nouzový stav“ pro hlavní město Prahu (platil do 19. 6.) a pro kraje Liberecký (do 12. 6.), Jihočeský, Plzeňský (do 19. 6.), Královéhradecký, Středočeský a Ústecký (do 28. 6.), armáda však byla v pohotovosti až do 15. 7. 2013.

Rokytka

Na rozdíl od povodní roku 2002 nyní byla Libeň zalita vodou z Rokytky, ochranné hráze neměly význam, protože nestíhaly přečerpávací čerpadla na protipovodňové hrázi.
Odhadl jsem průtok na 50 m3/s, čerpadla byla dimenzována údajně na 20 m3/s Cry. Retenční nádrž u Kyjí byla schopna zadržet takový průtok necelou hodinu Surprised, což je bezvýznamné.