Petice 2015

Informujeme Vás o petici pro zachování a zvelebení nezastavěného vnitrobloku domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského Pivovaru a Pivovarnická.

Petice za:

• zachování parku v Důlku

(vnitrobloku domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského pivovaru a Pivovarnická)

• výkup (směnu) pozemků

ve vnitrobloku domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského pivovaru a Pivovarnická
„Důlek“, vnitroblok domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského pivovaru a Pivovarnická je jedním z mála vnitrobloků v okolí, který je veřejně příístupný. Skutečně je také obyvateli z bližšího i vzdálenějšího okolí využíván. Dle našeho názoru je velmi žádoucí prostor vnitrobloku zachovat, zvelebit a podpořit tak jeho sociální funkci. Myšlenkou je, aby prostor byl příjemný a lákal k užívání, procházkám, relaxování, setkávání se, aby v obyvatelích navozoval dobrou náladu, potěšil je svým vzhledem.
Z uvedených důvodů vidíme jako nezbytné, aby:
• byl zachován park ve vnitrobloku
• byl vnitroblok zachován nezastavěný
• zůstal vnitroblok veřejně přístupný
• byl vnitroblok dále udržován a zveleben
• byly vykoupeny soukromé pozemky v části vnitrobloku

Zásadní pro zachování parku ve vnitrobloku, pro zvelebování
prostoru vnitrobloku a pro zachování prostoru funkčního je
vyřešení vlastnictví některých pozemků.

Několik pozemků ve vnitrobloku je ve vlastnictví soukromé osoby.
Jedná se o pozemky p.č. 2767, 2769/1, 2770/1 a 2771/7 k.ú.
Libeň. Tyto pozemky jsou velmi důležité pro budoucí rozvoj a
zvelebení vnitrobloku, neboť pokud zůstanou ve vlastnictví
soukromé osoby, tak tyto nemohou být zvelebeny pro veřejné
užívání ani nemohou být řádně udržovány. Navíc, pokud by se na
těchto pozemcích realizovala stavba uvažovaná jejich vlastníkem,
byla by dnešní podoba a funkce vnitrobloku zásadně narušena.
Vnitroblok by byl v půlce přehrazen, výrazně by se zmenšila jeho
veřejně využitelná velikost, prostor by ztratil volnost, vzdušnost.
Ztížilo by se zvelebení vnitrobloku a zejména zbytek jeho jižní
části by se stal prakticky nevyužitelný. (Proti záměru výstavby na uvedených pozemcích ve vnitrobloku se zvedl výrazný odpor obyvatel lokality (související petici za krátkou dobu podepsalo přes 800 obyvatel), se stavbou nesouhlasí Městská část Prahy 8, investorovi byl záměr zamítnut místním stavebním úřadem i odvolacím orgánem.)
Zvelebení a zachování vnitrobloku výrazně pozitivně ovlivňuje vnímání prostoru a vztahy lidí
zde bydlících. Potkávají se zde v přátelském duchu jak děti na dětském hřišti, tak senioři venčící své pejsky.

Zde petice ke stažení Petice 2015. Doporučujeme oboustranný tisk.


Napsat komentář