Petice 2012

Informujeme Vás, že petici pro zachování nezastavěného vnitrobloku domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského Pivovaru a Pivovarnická v roce 2012 podpořilo více jak 800 občanů a naše úsilí podpořila také rada Městské části Praha 8: Praha 8 reakce na petici ke stažení zde.

Petice, informační leták:

Vážení spoluobčané, majitelé bytů a nájemníci,

abychom zabránili zrušení velké části parku (viz plánek) a zhoršení parkování, obracíme se na:

a) majitele sousedících  bytů  – aby své stanovisko vyjádřili podepsáním námitek, kte­ré připravujeme, nebo podáním námitek vlas­tních v rámci správního řízení nejpozdě­ji však do 24.7.2012 na Městskou část Praha 8,
b) všechny spoluobčany a firmy, které zde mají své provozovny nebo sídlo, aby vyjádřili veřejně svůj nesouhlas se stavbou podpisem Petice za zachování nezastavě­ného vnitro­bloku.

Petici může podepsat každý občan (i cizinec či nezletilý). Bydliště můžete uvádět přechodné nebo trvalé (přednostně z Prahy 8). Nepodepisujte petici vícekrát!

Prosíme nájemníky u soukromých majitelů, aby co nejdříve informo­vali o situaci majitele.

Místa pro podepsání či předání podepsa­ných petičních archů:
Roman Jankot, Andrštova 7, Praha 8 (může podat i více infor­mací o plánované stavbě, termín pro podpis lze sjednat od 18 do 20 h. na telefonu 602 621 541).
Vladimíra Navrátilová, Andrštova 5, Praha 8 (po telefonické dohodě od 17 od 22 h. i během víkendu na tel. 777 567 876).
Cukrárna na rohu Zenklovy ul. a nám. Dr. Holého.
Restaurace U Králů v Pivovar­nické ul.

Text petice:

PETICE za

 ZACHOVÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO VNITROBLOKU

domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského pivovaru a Pivovarnická

 Společnost DS LIBEŇ – PARK s.r.o. připravuje výstavbu mohutného šestipatrového domu, navrženého jako dům pro seniory, na místě současného parku a dětského hřiště, ve vnitrobloku obytných domů v ulici Na Rokytce, Andrštova, U Libeňského pivovaru a Pivovarnická.

My, níže uvedení občané žádáme starostu, radu a zastupitele MČ Praha 8, aby podnikli všechny kroky vedoucí k zastavení výstavby v dané lokalitě, zrušili svůj souhlas s vedením inženýrských sítí po pozemcích ve správě MČ Prahy 8 a se studií hmotového řešení.

Stavba plánovaného objektu na místě současného parku a dětského hřiště mezi obytnými bloky:

1)      se svou velikostí nehodí do daného prostoru, který nenávratně poškodí, zvýší zahuštění zástavby v lokalitě, která je již dlouhá desetiletí urbanisticky uzavřená, dokončená a naplněná na své maximum,
2)      významně naruší zeleň v dané lokalitě, která je oblastí se zvýšenou ochranou zeleně,
3)      zničí skutečně užívanou klidovou zónu mezi obytnými bloky včetně prostoru hřiště, naruší prostor pro dětské hry a sousedskou pospolitost,
4)      sníží bezpečnost, zejména dětí, protože parkem budou jezdit auta,
5)      zastíní oplocené dětské hřiště, na které nepůjde celý den slunce,
6)      sníží kvalitu života nejen v bytech, jejichž okna jsou směrována do parku, ale i obyvatel domů kolem vnitrobloku a okolí,
7)      podstatně zhorší osvětlení, oslunění, proudění vzduchu a zvýší vlhkost v daném prostředí,
8)      zvýší dopravu a výrazně zhorší možnost parkování v lokalitě, která se již nyní potýká s nedostatkem parkovacích míst a zhoršenou průjezdností.

Nelze zabránit budoucí změně „domu seniorů“ na ubytovnu a s tím souvisejícími možnými negativními jevy.

Výstavba uvedeného domu bude možná pouze proto, že Městská část Praha 8 směnila s investorem pozemek a souhlasí s vedením inženýrských sítí přes pozemky, které spravuje. MČ Praha 8 také dne 28. dubna 2011, vydala souhlas se studií hmotového řešení k záměru. Zásadně nesouhlasíme s tímto postupem Městské části Praha 8 umožňujícím stavbu bez diskuze s občany z dané lokality.
Domníváme se, že pan starosta, radní a zastupitelé by měli především hájit zájmy obyvatel Prahy 8, kteří je zvolili jako své zástupce, a ne upřednostňovat podnikatelské zájmy subjektu, který ani není z Prahy 8, před zájmy obyvatel bydlících v místě stavby a okolí.
Možným řešením vzniklé situace je i další směna pozemků, MČ Praha 8 může nabídnout investorovi jiné pozemky ve svém vlastnictví, pro výstavbu domu seniorů na jiném a pro dané užití vhodnějším místě.

Praha, 12. 7. 2012

Členové petičního výboru:
Roman Jankot, Andrštova 7, 180 00 Praha 8 (oprávněný jednat jménem petičního výboru)
Vladimíra Navrátilová, Andrštova 5, 180 00 Praha 8
Petr Nečina, Pivovarnická 6, 180 00 Praha 8
Robert Starosta, Na Rokytce 8, 180 00 Praha 8
Milan Špinka, U Libeňského Pivovaru 15, 180 00 Praha 8
Dana Tesáková, U Libeňského Pivovaru 13, 180 00 Praha 8
Pavel Trantina, Andrštova 3, 180 00 Praha 8


Napsat komentář